ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
  •  
  •  
  •  

Tinnitus a hyperbarická liečba

Tinnitus je stav, pri ktorom jednotlivec pociťuje zvonenie alebo bzučanie v ušiach bez akéhokoľvek vonkajšieho zvuku. Ide o bežný stav, ktorý môže byť spôsobený rôznymi faktormi, vrátane vystavenia hlasitým zvukom, infekcií uší alebo straty sluchu súvisiacej s vekom. Hyperbarická oxygenoterapia (HBOT) je liečba, ktorá zahŕňa dýchanie čistého kyslíka v pretlakovej komore. Ukázalo sa, že je to sľubná možnosť liečby tinnitu zvýšením množstva kyslíka dodávaného do postihnutých tkanív.

Závažným ochorením sluchu je jeho náhla strata. Príčiny sú rôzne, od neznámych po postvirotické. Može byť buď jednostranná, častá, alebo obojstranná. Strata v rôznych frekvenciách môže byť od 5 % po 100%. Často spojené s tinnitom. Liečba je zameraná na zlepšenie prietoku krvi vnútorným uchom, je to liečba vazodilatačná, reologická i kortikosteroidná. Čím skôr od vzniku ochorenia sa započne intenzívna liečba, tým sú jej výsledky lepšie.

PREČO HYPERBARICKÁ KYSLÍKOVÁ KOMORA ?

Pri zvýšenom tlaku v komore, sa kyslík rozpúšťa v krvnej plazme. Kyslík nie je transportovaný len hemoglobínom, ale aj krvnou plazmou. Tu je jeho koncentrácia, objem, 20 krát vyšší ako pri normálnom tlaku vzduchu. Táto tzv. kyslíková bomba, prenikne aj do ischemických tkanív resp. do nedostatočne okysličených oblastí vnútorného ucha. Dochádza k výraznému zvýšeniu objemu kyslíka v perilymfe a tak k lepšiemu zásobeniu poškodených buniek ľahko prístupným kyslíkom. Zároveň hyperbarický kyslík dráždi mikrocievy k rastu. To je podstata priaznivého efektu HBO pri liečbe rôznych ischemických syndrómov. Samozrejme liečba HBO musí byť vykonávaná v úzkej spolupráci s otorinolaryngológom.

HBOT funguje tak, že zvyšuje množstvo kyslíka rozpusteného v krvnej plazme, čo následne zvyšuje množstvo kyslíka dodávaného do tkanív v celom tele, vrátane uší. Táto zvýšená dodávka kyslíka môže pomôcť zlepšiť prietok krvi a podporiť hojenie v postihnutých tkanivách, čo je dôležité pri stavoch,  pri ktorých môže ísť o poškodeniu alebo dysfunkcii ušných štruktúr.

Štúdie ukázali, že HBOT môže byť u niektorých pacientov účinná pri znižovaní závažnosti tinnitu. V jednej štúdii mali pacienti s chronickým tinnitom, ktorí dostávali HBOT, významné zníženie závažnosti symptómov v porovnaní s tými, ktorí túto liečbu nedostali. Ďalšia štúdia zistila, že HBOT zlepšila prahy sluchu a znížila hlasitosť tinnitu u pacientov so stratou sluchu spôsobenou hlukom. Terapia sa zvyčajne podáva ako séria ošetrení, pričom každé sedenie trvá od 60 do 120 minút. Počet požadovaných ošetrení závisí od závažnosti liečeného stavu, ale typický priebeh liečby môže zahŕňať 20-30 sedení. Liečba je vo všeobecnosti dobre znášaná, s malým počtom vedľajších účinkov. Niektorí pacienti môžu pociťovať bolesť ucha alebo zmeny tlaku, ale tieto sa zvyčajne dajú zvládnuť technikami, ako je zívanie alebo prehĺtanie.