ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
 •  
 •  
 •  

Onkologické ochorenia

V roku 2013 bola len v USA rakovina diagnostikovaná viac než 1,6 milióna pacientov a viac ako 500 000 pacientov na následky rakoviny umrelo. Rakovina je celosvetovo jedna z hlavných príčin mortality a na boj s jej devastujúcimi účinkami sa čoraz častejšie využívajú nové integrované spôsoby liečby. Hyperbarická oxygenoterapia (HBO) sa v súčasnosti využíva v kombinácii s konvenčnými typmi liečby vrátane rádiologickej liečby a chemoterapie s cieľom stanoviť optimálne dávkovanie pre pacientov, stimulovať regresiu nádorov a zredukovať vedľajšie účinky liečby. Rakovine sa darí v hypoxickom prostredí a ukazuje sa že HBO dokáže zvýšiť hladinu kyslíka a tak oslabiť nádory a znížiť ich agresivitu.

ŠTÚDIE PREUKÁZALI PRIAZNIVÝ VPLYV HBO U PACIENTOV
S RAKOVINOU V NASLEDUJÚCICH PRÍPADOCH

ZLEPŠENIE ÚČINKOV KONVENČNEJ LIEČBY RAKOVINY POMOCOU HBO
 • Znižuje hypoxiu tumorov: Lepšie výsledky rádioterapie, lepšie výsledky chemoterapie, zlepšuje liečbu mozgu
 • Znižuje odolnosť tumorov voči liekom
 • Umožňuje dosiahnuť optimálne dávkovanie lieku
 • Zvyšuje pooperačnú aktiváciu fibroblastov

ZNÍŽENIE AGRESIVITY TUMORU POMOCOU HBO

 • Oslabuje hypoxické tumory
 • Cieli na metastatické tumory
ZVÝŠENIE AKTIVITY A FUNKČNOSTI NK BUNIEK (LYMFOCYTOV) POMOCOU HBO
 • Zvyšuje tvorbu kyslíkových radikálov
 • Zvyšuje účinok apoptózy
 • Pôsobí regresívne na objem tumoru

PREVENCIA RAKOVINY S HBO

 • Znižuje úroveň zápalových markerov
 • Normalizuje hladinu kyslíka vo vnútri bunky
 • Stimuluje bunkovú detoxikáciu
 • Znižuje riziko patogénnych zápalových tumorov
 • Podporuje energetické bunkové procesy umožňujúce optimálnu rekonštrukciu DNA
ZNÍŽENIE VEDĽAJŠÍCH ÚČINKOV KONVENČNEJ LIEČBY RAKOVINY POMOCOU HBO
 • Potláča vedľajšie účinky rádioterapie
 • Potláča vedľajšie účinky chemoterapie
 • Urýchľuje pooperačné hojenie a zabraňuje infekcii
 • Redukuje symptómy neurokognitívnej dysfunkcie (tzv. Chemo-Brain Syndrome)

HBO ZLEPŠUJE ÚČINKY VNÚTROŽILOVEJ LIEČBY RAKOVINY

 • Zvyšuje účinok terapie pomocou vnútrožilového podávania vitamínu C
 • Zvyšuje príjem (tzv. „uptake“) chemoterapie

ŠTÚDIA: ÚLOHA HBO V ZMIERŇOVANÍ ATEROSKLERÓZY A ZÁPALU

Nerandomizovaná skúška, ktorá sa uskutočnila na 26 pacientoch s cieľom vyhodnotiť účinnosť rádioterapie v kombinácii s HBO u pacientov s malígnym gliómom. Pätnásť pacientov dostávalo denne rádioterapiu po podaní HBO a štrnásť ďalších pacientov dostalo rádioterapiu bez podania HBO. V skupine s podaním HBO 11 z 15 pacientov vykázalo ≥ 50% regresiu tumoru. V skupine pacientov, ktorým nebola podaná HBO bola regresia tumoru zaznamenaná iba u 4 zo 14 pacientov (29 percent). Stredná doba dožitia u pacientov s podaním HBO sa zdvojnásobila oproti skupine pacientov bez podávania HBO (24 mesiacov vs. 12 mesiacov). V skupine pacientov s podaním HBO neboli zaznamenané žiadne vážne vedľajšie účinky. Táto skutočnosť predstavuje ďalší argument v prospech HBO ako liečby s priaznivým účinkom pre pacientov s malígnym gliómom.