ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
  •  
  •  
  •  

Poškodenie zraku cukrovkou

Retinopatia je stav, ktorý postihuje krvné cievy v sietnici, svetlocitlivom tkanive v zadnej časti oka. Je to bežná komplikácia cukrovky a môže byť spôsobená aj inými stavmi, ako je vysoký krvný tlak a kosáčikovitá anémia. Retinopatia môže viesť k strate zraku alebo dokonca k slepote, ak sa nelieči. Hyperbarická oxygenoterapia (HBOT) je liečba, ktorá zahŕňa dýchanie čistého kyslíka v pretlakovej komore. Ukázalo sa, že je to sľubná možnosť liečby retinopatie zvýšením množstva kyslíka dodávaného do postihnutých tkanív.

Diabetická retinopatia je najčastejšou príčinou slepoty vo vyspelých krajinách. Riziko oslepnutia je v prípade diabetikov približne 10-20 krát vyššie ako u nediabetikov. Je najčastejšou komplikáciou cukrovky. Podstatou ochorenia je, že pod vplyvom vysokej hladiny cukru v krvi - hyperglykémie a často i vysokým obsahom tukov v krvi - hyperlipidémie dochádza k mikrouzáverom ciev, a tým k oxidačnému stresu a nedokrveniu sietnice. To všetko vedie k tvorbe nových menejcenných ciev, ktoré majú slabé steny. A práve tie robia v oku poriadnu neplechu.

Obsah týchto ciev presakuje cez ich slabú stenu a tak dochádza ku krvácaniu na sietnici alebo k opuchu sietnice v centrálnej časti, v mieste nejostrejšieho videnia.

Prejavy ochorenia:

Diabetická retinopatia nebolí. Až v pokročilých štádiách dochádza k postupnému zhoršovaniu videnia a to hlavne v dôsledku opuchu v mieste najostrejšieho videnia, makule. Zhoršenie videnia môže byť spôsobené i sivým zákalom, ktorý sa u diabetikov vyskytuje skôr a častejšie. K ďalším prejavom patrí zníženie farebnej citlivosti, plávajúce drobné čierne bodky pred očami, vytváranie pokriveného obrazu až vypadávanie jeho časti. Ak novovytvorené menejcenné cievky prasknú, dochádza k výronu krvi do sklovcovej dutiny a vtedy sa pacient sťažuje na plávajúce čierne machule pred okom a náhle výrazné zhoršenie videnia.

PREČO HYPERBARICKÁ KYSLÍKOVÁ KOMORA ?

Pri zvýšenom tlaku v komore, sa kyslík rozpúšťa v krvnej plazme. Nie je to len transport kyslíka hemoglobínom, ale aj krvnou plazmou. Tu je jeho koncentrácia a objem, 20 krát vyšší ako pri normálnom tlaku vzduchu. Táto tzv. kyslíková bomba, prenikne aj do nedokrvených tkanív, resp. cez kolaterálny obeh. Aj keď je veľmi malý, dokáže zabezpečiť okysličenie sietnice a tak predísť nezvratným zmenám. Zároveň, v neprekrvenom tkanive hyperbarický kyslík dráždi mikrocievy k rastu. To je podstata priaznivého efektu HBO pri liečbe rôznych ischemických syndrómov, či je to už sietnica oka alebo ischemické končatiny.

Samozrejme liečba HBO musí byť vykonávaná v úzkej spolupráci s oftalmológom.

PODPORA KVALITY ZRAKU S HBO

  • Pomáha potláčať vekom podmienenú degeneráciu makuly
  • Zmierňuje diabetickú retinopatiu
  • Znižuje oklúziu (uzavretie) centrálnej artérie sietnice
  • Zmierňuje symptómy zeleného zákalu

HBOT funguje tak, že zvyšuje množstvo kyslíka rozpusteného v krvnej plazme, čo následne zvyšuje množstvo kyslíka dodávaného do tkanív v celom tele, vrátane sietnice. Táto zvýšená dodávka kyslíka môže pomôcť zlepšiť prietok krvi do postihnutých tkanív a podporiť rast nových krvných ciev, čo je dôležité pri stavoch, kde je prietok krvi ohrozený.

Štúdie ukázali, že HBOT môže u niektorých pacientov zlepšiť zrakovú ostrosť a znížiť závažnosť retinopatie. V jednej štúdii mali pacienti s diabetickou retinopatiou, ktorí absolvovali hyperbarickú liečbu, významné zlepšenie zrakovej ostrosti v porovnaní s tými, ktorí túto liečbu nedostávali. Ďalšia štúdia zistila, že HBOT znižuje počet nových krvných ciev v sietnici u pacientov s proliferatívnou diabetickou retinopatiou, pri ktorej problém spočíva v náraste počtu ciev.

HBOT sa zvyčajne podáva ako séria ošetrení, pričom každé sedenie trvá od 60 do 120 minút. Počet požadovaných ošetrení závisí od závažnosti liečeného stavu, ale typický priebeh liečby zahŕňa 20-30 sedení. Liečba je vo všeobecnosti dobre znášaná, s malým počtom vedľajších účinkov. Niektorí pacienti môžu pociťovať bolesť uší pri zmene tlaku, ale tieto príznaky sa zvyčajne dajú zvládnuť technikami, ako je zívanie alebo prehĺtanie.

Aby liečba komplikácií diabetu bola úspešná je potrebná:

  • Úzka spolupráca s odborníkmi (diabetológ, nefrológ, neurológ, oftamológ, otorinolaryngológ, pedológ).
  • Kompenzácia cukrovky a súčinnosť pacienta
  • Udržiavanie hladiny cukru – zdravý životný štýl a životspráva