ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
  •  
  •  
  •  

Poškodenie zraku

UZÁVER CENTRÁLNEJ ARTÉRIE SIETNICE

Závažným ochorením oka je náhly uzáver a. centralis retinae. Pacient veľmi rýchlo stratí zrak najčastejšie na jednom oku. Konzervatívna vazodilatačná liečba a liečba kortikoidmi nie je vždy účinná. Efekt liečby je závislý od času, ktorý uplynul od začiatku uzáveru cievy po začiatok liečby. Rozhodujúce sú prvé hodiny či prvých 24 hodín. Podľa záverov Európskej spoločnosti hyperbarickej medicíny, je tento stav indikovaný k liečbe hyperbarickým kyslíkom.

PREČO HYPERBARICKÁ KYSLÍKOVÁ KOMORA ?

Pri zvýšenom tlaku v komore, sa kyslík rozpúšťa v krvnej plazme. Nie je transport kyslíka len hemoglobínom, ale aj krvnou plazmou. Tu je jeho koncentrácia, objem, 20 krát vyšší ako pri normálnom tlaku vzduchu. Táto tzv. kyslíková bomba, prenikne aj do ischemických tkanív, resp. cez kolaterálny obeh, aj keď veľmi malý, dokáže zabezpečiť oxygenáciu sietnice a tak predísť ireverzibilným zmenám. Zároveň, v ischemickom tkanive, hyperbarický kyslík dráždi mikrocievy k rastu. To je podstata priaznivého efektu HBO pri liečbe rôznych ischemických syndrómov, či je to už sietnica oka alebo ischemické končatiny. Samozrejme liečba HBO musí byť vykonávaná v úzkej spolupráci s oftalmológom.

PODPORA KVALITY ZRAKU S HBO

  • Pomáha potláčať vekom podmienenú degeneráciu makuly
  • Zmierňuje diabetickú retinopatiu
  • Znižuje oklúziu (uzavretie) centrálnej artérie sietnice
  • Zmierňuje symptómy zeleného zákalu