ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
 •  
 •  
 •  

Kmeňové bunky

Kmeňové bunky majú výnimočný potenciál, ktorý im umožňuje vyvinúť sa do viacerých rozličných typov buniek a slúžia tak ako primárny nástroj systému pre obnovu organizmu. Vrodená schopnosť kmeňových buniek umožňujúca diferencovaný vývoj do iných typov buniek so špecifickými funkciami (krvinky, bunky tkaniva či mozgové bunky) pomáha obnovovať a regenerovať organizmus a tiež potláčať proces starnutia a chorobné procesy. Je preukázané, že hyperbarická oxygenoterapia (HBO) významným spôsobom zvyšuje koncentráciu cirkulujúcich kmeňových/ progenitorových buniek v rámci periférneho obehového systému. Zvýšenie hladiny kyslíka v krvnej plazme preukázateľne stimulovalo množenie a mobilizáciu kmeňových buniek kostnej drene. Predpokladaný mechanizmus účinku úzko súvisí s úlohou oxidom dusnatého. Tento dôkaz následne zohráva kľúčový význam v regeneračnom lekárstve, keďže zvýšený počet kmeňových buniek v tele má schopnosť poskytnúť organizmu zvýšenú a zrýchlenú fyziologickú obnovu.

ŠTÚDIE PREUKÁZALI PRIAZNIVÝ LIEČEBNÝ VPLYV HBO
NA KMEŇOVÉ BUNKY VĎAKA NASLEDUJÚCIM ÚČINKOM

ZVÝŠENÁ FYZIOLOGICKÁ AKTIVITA KMEŇOVÝCH BUNIEK POMOCOU HBO A JEJ PRIAZNIVÝ FYZIOLOGICKÝ ÚČINOK

 • Aktivuje syntázu oxidu dusnatého 3 (NOS-3)
 • Rozmnožuje a mobilizuje kmeňové bunky odvodené z kostnej drene
 • Zlepšuje štiepenie a diferenciáciu niekoľkých typov progenitorových buniek v orgánoch ako je slezina, kostná dreň, mozog, periférny nerv, pankreas, chrupavky a srdce
 • Zvyšuje počet buniek tvoriacich kolónie
 • Stimuluje stromálny rastový faktor
 • Znižuje vysokú hladinu ROS (reaktívnych foriem kyslíku)
 • Podporuje rastový faktor endotelu 2 pre tvorbu ciev
 • Zvyšuje expresiu CD34 a podiel pluripotentných kmeňových buniek

HBO PODPORUJE HOJENIE OCHORENIA ALEBO ZRANENIA

 • Zrýchľuje rast a obnovu poškodeného tkaniva
 • Zlepšuje regeneráciu a fungovanie orgánov
 • Podporuje tvorbu neurónov
 • Stimuluje tvorbu kostí
 • Zmierňuje diabetické symptómy
 • Zlepšuje liečbu po srdcovom infarkte

ŠTÚDIA: MOBILIZÁCIA KMEŇOVÝCH BUNIEK POMOCOU HBO

Významná štúdia zverejnená v roku 2005 zahŕňala 26 pacientov, ktorí boli vystavení riziku osteoradionekrózy po tom ako absolvovali rádioterapiu v rámci liečby nádorov hlavy alebo krku. Všetci pacienti absolvovali 20 dvojhodinových terapií vo forme HBO a po prvej, desiatej a dvadsiatej terapii im bola odobratá a vyhodnotená vzorka krvi. Populácia buniek CD34 v periférnom obehovom systéme sa po prvej terapii zdvojnásobila, a do konca celej skúšky vzrástla osemnásobne. Významne sa zvýšil aj počet buniek tvoriacich kolónie a zároveň sa zvýšili hladiny cievneho endotelového rastového faktoru 2 a stromálne odvodeného rastového faktoru. Štúdia konštatovala, že HBO mobilizuje kmeňové/progenitorové bunky kostnej drene prostredníctvom stimulácie syntézy oxidu dusnatého.