ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
 •  
 •  
 •  

Protizápalový efekt

ZÁPALOVÉ PROCESY A HYPERBARICKÁ OXYGENOTERAPIA

Zápalové procesy sú sprievodným javom viacerých ochorení a vyskytujú sa tiež pri takmer všetkých typoch zranení a úrazov. Mnohé štúdie dokázali, že chronické zápalové procesy sú súčasťou ochorení ako sú Alzheimerova choroba, ateroskleróza, autizmus, rakovina, či cievna mozgová príhoda, cukrovka, traumatický úraz mozgu a mnohé ďalšie chronické komplikácie. Je preukázané, že hyperbarická oxygenoterapia (HBO) podstatne zmierňuje zápalové procesy v celom tele. HBO poskytuje organizmu zvýšenú hladinu kyslíka, ktorý následne preniká do plazmy a podstatne potláča zápal a bolesť. Štúdie dokázali, že HBO zvyšuje protizápalovú činnosť a poskytuje výraznú pomoc bunkám v procese hojenia cieľových regiónov. Keďže kyslík slúži ako primárny nástroj v rámci mechanizmu na zmiernenie zápalu, HBO vytvára prostredie, ktoré tento proces stimuluje a podporuje.

VEDECKÉ ŠTÚDIE POUKÁZALI NA NASLEDUJÚCE PRIAZNIVÉ ÚČINKY HBO
V PRÍPADE ZÁPALOVÝCH PROCESOV

HBO PODPORUJE PROTIZÁPALOVÉ PROCESY NA BUNKOVEJ ÚROVNI

 • Znižuje akútne/chronické zápalové procesy
 • Potláča bolesť a diskomfort
 • Zvyšuje podiel protizápalových cytokínov
 • Znižuje opuchy
 • Indukuje aktiváciu fibroblastov

ÚLOHA HBO V POTLÁČANÍ NEUROLOGICKÝCH ZÁPALOVÝCH PROCESOV

 • Zmierňuje symptómy autizmu
 • Podporuje prevenciu a liečbu cievnej mozgovej príhody
 • Znižuje riziko Alzheimerovej a Parkinsonovej choroby

ÚLOHA HBO V POTLÁČANÍ GASTROINTESTINÁLNYCH ZÁPALOVÝCH PROCESOV

 • Potláča zápalové ochorenie čriev
 • Zmierňuje príznaky ulceróznej kolitídy

ÚLOHA HBO V ZMIERŇOVANÍ ZÁPALOVÝCH PROCESOV MÄKKÉHO TKANIVA/KĹBOV

 • Pomáha liečiť osteoartritídu a reumatickú artritídu
 • Zmierňuje zápal šliach
 • Zrýchľuje liečenie športových zranení a zranení so závažným dopadom

HBO POMÁHA V PREVENCII NÁSTUPU CHRONICKÝCH OCHORENÍ SÚVISIACICH SO ZÁPALOM

 • Zmierňuje riziko a progresiu rakoviny
 • Znižuje riziko aterosklerózy, infarktu, a cievnej mozgovej príhody
 • Zmierňuje diabetické komplikácie spájané so zápalovým procesom

ŠTÚDIA: ÚLOHA HBO V ZMIERŇOVANÍ ATEROSKLERÓZY A ZÁPALU

V roku 2008 bola publikovaná štúdia, ktorá skúmala účinky HBO na myši s aterosklerózou (tukový povlak pokrývajúci steny artérií). Dve skupiny myší dostalo 5 alebo 10 týždňovú terapiu pomocou HBO, kým dve ďalšie skupiny zostali neliečené a slúžili ako kontrolné skupiny. Po podaní lipoproteínu s nízkou hustotou vykázala skupina s HBO pozitívne zmeny v rámci imunitnej/zápalovej reakcie. Tento proces predstavuje kritický komponent priaznivých účinkov HBO. Štúdia preukázala, že HBO významne znížila hladinu cirkulujúceho lipoproteínu s nízkou hustotou, ktorý následne môže spôsobovať choroby srdca, obličiek, cievnu mozgovú príhodu atď. HBO navyše viedla k výraznému potlačeniu produkcie pro-zápalových cytokínov v reakcii na zápalový stimul a vykázala tak značný nárast v produkcii proti-zápalového cytokínu interleukín 10 v bunkách sleziny. Uvedené zmeny boli pozorované už po 5 týždňoch liečby.