ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
  •  
  •  
  •  

FAQ

Čo to vlastne je hyperbarická oxygenoterapia a liečba kyslíkom?

Hyperbarická oxygenoterapia je typ liečby, ktorý zahŕňa podávanie čistého 100 % kyslíka pri vysokom tlaku. Táto liečebná metóda je založená  na jednoduchom fyzikálnom princípe. V barokomore dochádza ku zvýšeniu tlaku na 2.5 ATA, čo je asi toľko, ako keby sme sa ponorili do 14 metrovej hĺbky pod vodnú hladinu. Pri tomto pretlaku sa výrazne zvýši množstvo kyslíka v telesných tekutinách a dostáva sa aj do tkanív, ktoré trpia nedostatkom kyslíka. Týmto mechanizmom sa kyslíkom zásobujú časti organizmu, kam sa červené krvinky nedostanú. Pri normálnom atmosferickom tlaku, v ktorom žijeme, je väčšina kyslíku prenášaná v krvi hemoglobínom v červených krvinkách a iba 2 – 2,5 % sa rozpustí v telových tekutinách. Pri zvýšenom tlaku sa zvýši množstvo rozpusteného kyslíka v telových tekutinách – pri pretlaku 3 ATA sa do tkanív dostane až 6 objemových % kyslíka. Toto množstvo postačuje na záchranu tkanív ohrozených nedostatkom kyslíka.

Aké druhy hyperbarických komôr existujú a akú máte konkrétne vy na ambulancii?

Existujú rôzne modely hyperbarických komôr, a to buď jednolôžkové, v ktorých pacient leží sám, alebo pre viac osôb / tzv. autobusové komory, kde pacienti sedia vedľa seba. My máme jednolôžkové komory, ktoré poskytujú pacientovi individuálny prístup a súkromie. Disponujeme úplne priehľadnými komorami, takže u nás nemajú problém ani klaustrofobici.

Je táto terapia novinkou ?

Hyperbarická oxygenoterapia sa spomína už od 30. rokov 20. storočia a má svoje základy v potápačskej medicíne. V súčastnosti je táto terapia schválená ministerstvom zdravotníctva  a zdravotné poisťovne hradia túto liečbu v závislosti od diagnózy s ktorou pacient prichádza.

Prečo som o  hyperbarickej terapii ešte nikdy nepočul?

Je to veľmi stará terapia, ktorá si vyžadovala veľmi špecifické vybavenie. Dnes máme všetku potrebnú technológiu na správne a efektívne vedenie liečby. Počiatky siahajú do socialistických krajín, kde sa štát snažil minimalizovať náklady nemocníc a urýchliť liečenie chorých. Bohužiaľ aj v dnešnej dobe prevláda nedostatočná propagácia výhod hyperbárie, čomu by pomohlo viac vzdelávania lekárov - špecialistov v tejto oblasti.

Ako to funguje a aký je účinok hyperbarickej oxygenoterapie?

Ide o čistý kyslík, ktorý pacient dýcha pod vysokým tlakom. Ten sa  rozpustí v krvnej plazme. Dosiahne sa tým veľké množstvo čistého kyslíka v arteriálnej a venóznej krvi, ktorý je využívaný priamo v tkanivách, bez potreby prítomnosti červených krviniek. Tieto vysoké hladiny čistého kyslíka a vysoký tlak sú dokonalým prostredím pre priaznivé účinky hyperbarického kyslíka. Hlavné  účinky: protiinfekčné, protiedémové, detoxikačné, formovanie nových ciev, stimulácia tvorby kolagénu, čo znamená okrem iného urýchlenie hojenia rán.

Ako prebieha terapia?

Pacient dýcha čistý kyslík v jednolôžkovej pretlakovej komore. Pacient, leží, relaxuje, počúva hudbu.

Ako dlho trvá jedno sedenie - expozícia ?

Trvanie sedenia sa môže pohybovať od 60 do 90 minút v závislosti od diagnózy pacienta.

Počas expozície je pacient v komore sám?

Áno, počas celého sedenia je pacient v komore sám.  V ambulancii je prítomný kvalifikovaný a certifikovaný personál, ktorý obsluhuje komoru a komunikuje s pacientom.

Aké sú pocity počas liečby v komore?

Keď sa pacient dostane do hyperbarickej komory, začneme postupne zvyšovať tlak napúšťaním čistého kyslíka. Pacient pociťuje mierny tlak v ušiach, ktorý sa dá ľahko odstrániť, podobne ako v lietadle pri jeho stúpaní.

Vyžaduje sa to prítomnosť lekára pri hyperbarickej liečbe?

Pred každým začatím novej liečby je potrebná konzultácia s našim lekárom, ktorý posúdi, či je daná terapia vhodná pre daného pacienta. Akonáhle sa to urobí, manipulácia s hyperbarickými komorami je vykonávaná kvalifikovaným a certifikovaným personálom špeciálne na aplikáciu tejto terapie.