ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
 •  
 •  
 •  

Diabetická noha

Na Slovensku trpí v súčasnosti cukrovkou 300 000 ľudí, čo je viac ako 50% nárast v priebehu 20 rokov. Veľmi častou a závažnou komplikáciou cukrovky je tzv. diabetická noha alebo syndróm diabetickej nohy. Diabetická noha trápi takmer 8000 diabetikov. Hlavnými faktormi, ktoré vedú k vzniku diabetickej nohy sú ischémia /nedostatočné prekrvenie/ končatiny a neuropatia /poruchy nervového zásobenia/ končatiny. Diabetická noha vzniká ako následok poškodenia cievnej cirkulácie hlavne na predkolení a nohe. Pre nedostatočný prísun kyslíka do dolných končatín dochádza často k odumretiu prstov. Nasleduje nevyhnutný chirurgický zákrok - amputácia. Vzniknutá rana sa aj napriek pravidelnému ošetrovaniu veľmi ťažko a dlho hojí.

CUKROVKA A HYPERBARICKÁ OXYGENOTERAPIA NA SLOVENSKU

Počet amputácií končatín v dôsledku diabetickej nohy na Slovensku každým rokom rastie a to aj preto, lebo nevyužívame všetky možnosti liečby, medzi ktoré patrí aj liečba v hyperbarickej komore. Viac ako 4000 diabetikov má amputovanú nohu a každý rok pribudnú ďalšie amputácie. Narastajúci trend je možné zredukovať diagnostikou a správne vedenou liečbou. Včasné diagnostikovanie a zachytenie zdravotného problému a správne indikovaná liečba hojenia rán tzv. diabetickej nohy výrazne môže pomôcť pacientom zlepšiť ich zdravotný stav.
Pacienti nedostávajú adekvátnu zdravotnú starostlivosť a informovanosť o možnostiach liečby v hyperbarickej komore, ktorá môže pomôcť väčšine pacientom s ochorením na cukrovku s tzv. diabetickou nohou. Diabetická noha predstavuje pre mnohých cukrovkárov veľké riziko amputácie končatín. Amputácií sa dá vyhnúť vďaka liečbe pomocou hyperbarickej oxygenoterapie.

LIEČBA DIABETICKEJ NOHY

Liečba v hyperbarickej komore pomáha urýchliť hojenie. Liečba zabezpečí dostatočný prísun kyslíka aj do tých tkanív, ktoré sú normálne slabo okysličené. Dodávkou kyslíka sa zlepšuje aj účinok liekov či antibiotík. Výsledky takejto liečby sú veľmi dobré, čo je zjavné aj z nasledujúcich fotografií. Samozrejmé ale je, že liečba je dlhodobá a často si vyžaduje až 30 liečebných pobytov v komore. Úspech dosahujeme v liečbe diabetickej nohy, v liečbe rán, ktoré boli v mnohých prípadoch tak rozsiahle, že hrozila amputácia končatín. Liečba pomocou hyperbarickej oxygenoterapie má priaznivý vplyv na hojenie diabetických rán (vredov).

HYPERBARICKÁ OXYGENOTERAPIA JE ÚČINNOU METÓDOU LIEČBY DIABETICKEJ NOHY

 • Urýchľuje hojenie
 • Znižuje riziko vysokej amputácie o 60%
 • Zvyšuje množstvo kompletne zahojených diabetických rán v dlhodobom horizonte

CUKROVKA A HYPERBARICKÁ OXYGENOTERAPIA VO SVETE

Cukrovka každoročne postihuje viac než 12 miliónov ľudí a v USA predstavuje siedmu najčastejšiu príčinu úmrtí. Cukrovka (diabetes mellitus) primárne postihuje drobnejšie cievy a hyperbarická oxygenoterapia preukázateľne zvyšuje stimuláciu angiogenézy (tvorby ciev), čo následne pomáha zmierňovať následky oslabenia cirkulácie krvi a napomáha prevencii zlyhania orgánov.

Výskum poukázal na skutočnosť že HBO dokáže znížiť hladinu cukru v krvi, tým že zvyšuje bunkovú senzitivitu na inzulín a príjem glukózy v tkanive kostrového svalstva. Okrem toho nedávny výskum priniesol dôkazy o súvise medzi HBO a regeneráciou Langerhansových ostrovčekov pankreasu, čo by potenciálne mohlo viesť k vyššej tvorbe inzulínu. HBO má často priaznivý účinok v procese liečby osteomyelitídy a celulitídy a okrem toho má preventívny účinok proti systémovej toxicite a trvalému postihnutiu.

Chronická cukrovka spôsobuje, že oslabené prúdenie krvi komplikuje hojenie rán a vedie k ulcerácii (tvorbe vredov). HBO zvyšuje objem kyslíka dostupného pre tkanivo v oblasti vredu a to vedie k zvýšenej aktivácii fibroblastov.

ŠTÚDIE POUKÁZALI NA NASLEDUJÚCE PRIAZNIVÉ ÚČINKY HBO PRE PACIENTOV S DIABETOM:

ÚLOHA HBO V ZLEPŠENÍ CHEMICKÉHO PROFILU KRVI

 • Hladina cukru nalačno
 • Hemoglobín HbA 1C
 • Lipidové profily

POKROČILÁ GLYKEMICKÁ KONTROLA POMOCOU HBO

 • Zvyšuje počet Langerhansových ostrovčekov pankreasu
 • Zlepšuje senzitivitu na inzulín
 • Zvyšuje príjem glukózy v kostrovom svalstve

ÚLOHA HBO PRI ZNIŽOVANÍ KARDIOVASKULÁRNEHO RIZIKA

 • Podporuje dlhodobú kontrolu krvného tlaku
 • Zmierňuje metabolický syndróm
 • Znižuje riziko náhleho infarktu spôsobeného komorovou arytmiou

ÚLOHA HBO PRI STIMULÁCII TVORBY CIEV A POTLÁČANÍ ZÁPALOVÝCH PROCESOV

 • Zlepšuje mozgové funkcie a znižuje riziko cievnej mozgovej príhody
 • Zlepšuje srdcové funkcie a znižuje riziko infarktu
 • Znižuje riziko diabetickej retinopatie
 • Znižuje riziko diabetickej neuropatie
 • Minimalizuje riziko diabetickej neforopatie
 • Potláča celulitídu

ÚLOHA HBO PRI ZLEPŠENÍ VNÚTORNÉHO A VONKAJŠIEHO HOJENIA

 • Rozširuje epitelizáciu
 • Podporuje uzavretie nehojacich sa rán
 • Potláča tvorbu vredov
 • Znižuje riziko amputácie

ŠTÚDIA: POKLES POČTU AMPUTÁCIÍ PO PODANÍ HBO

V roku 2008 bola publikovaná štúdia, ktorá vyhodnotila účinnosť HBO pri zníženom počte amputácií u pacientov s diabetickým vredom dolnej končatiny.

Celkový počet 184 pacientov podstúpilo v priemere 39 terapií s HBO (60 až 120 minút denne, šesť dní do týždňa, pokrok bol hodnotený po 3, 6 a 12 mesiacoch) ako doplňujúcu liečbu spolu so štandardným spôsobom liečby diabetického vredu dolnej končatiny. Po skončení liečby sa celkovo 115 pacientov (62 percent) úplne vyliečilo 31 (17 percent) nevykázalo žiadne zlepšenie a 38 (21 percent) podstúpilo amputáciu. Úspešnosť HBO ilustruje zmiernenie následkov nedostatočne okysličeného (hypoxického) tkaniva pomocou mechanizmov ako sú angiogenéza, replikácia fibroblastov, syntéza kolagénu, opätovná tvorba ciev (revaskularizácia), epitelizácia a zvýšená baktericídna aktivita leukocytov. Štúdia tak potvrdila, že HBO môže pomôcť znížiť podiel amputácii pri diabetických vredoch dolnej končatiny vďaka obnove postihnutého tkaniva- Uvedené zistenie je mimoriadne významné najmä ak vezmeme do úvahy zlyhávanie inej konvenčnej liečby.

Diabetická noha - pokles počtu amputácií po podaní HBO