ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
 •  
 •  
 •  

Cievna mozgova príhoda

Cievna mozgová príhoda je štvrtou najvýznamnejšou príčinou úmrtí v USA a zostáva hlavnou príčinou trvalého zdravotného postihnutia dospelých pacientov s viac ako 800,000 prípadmi ročne. Hyperbarická kyslíková terapia, alebo tiež hyperbarická oxygenoterapia (HBO) vykazuje účinnosť v podpore prevencie a liečby následkov cievnej mozgovej príhody vďaka niekoľkým rozličným mechanizmom. HBO dá využiť ako nástroj prevencie prostredníctvom stimulácie angiogenézy (tvorby ciev), čo vedie k tvorbe vyššieho počtu cirkulačných ciest v mozgu a potenciálne znižuje pravdepodobnosť výskytu cievnej mozgovej príhody. Zároveň hyperbarická oxygenoterapia vykazuje prínos pre pacientov po cievnej mozgovej príhode, pretože oslabený prítok krvi do poškodeného mozgového tkaniva (tzv. penumbry) a jeho funkcia sú obnoviteľné prostredníctvom aplikácie zvýšenej hladiny kyslíka.

ŠTÚDIE PREUKÁZALI VÝHODY HBO PRI PREVENCII AKO AJ LIEČBE STAVOV
PO CIEVNEJ MOZGOVEJ PRÍHODE VĎAKA NASLEDUJÚCIM ÚČINKOM

PREVENCIA CIEVNEJ MOZGOVEJ PRÍHODY POMOCOU HBO

 • Stimuluje angiogenézu (novotvorbu ciev)
 • Zlepšuje aterosklerózu
 • Znižuje oxidatívny stres v mozgu
 • Pomáha mozgu uplatniť neuroprotektívne vlastnosti

LIEČBA PO CIEVNEJ MOZGOVEJ PRÍHODE POMOCOU HBO

 • Rýchlejšia celková regenerácia
 • Zlepšuje zrak a reč
 • Zlepšuje jemnú/hrubú motoriku
 • Zvyšuje obnovu poškodeného tkaniva - penumbry (tzv. ischemického polotieňa)
 • Stimuluje tvorbu ciev čím umožňuje rýchlejšiu regeneráciu
 • Podporuje neurogenézu (tvorbu neurónov)
 • Podporuje tvorbu a mobilizáciu kmeňových buniek
 • Zvyšuje neuroplasticitu
 • Zlepšuje spasticitu

ŠTÚDIA: ZLEPŠENIE NEUROLOGICKEJ FUNKCIE U PACIENTOV PO CIEVNEJ MOZGOVEJ PRÍHODE POMOCOU HBO

V roku 2013 bola uskutočnená prospektívna randomizovaná kontrolovaná štúdia, ktorá sa zameriavala na použitie HBO u pacientov po cievnej mozgovej príhode. Štúdia zahŕňala spolu 59 účastníkov, ktorí utrpeli cievnu mozgovú príhodu od 6 do 36 mesiacov pred zapojením sa do štúdie a ktorí mali aspoň jednu motorickú dysfunkciu. Pacienti boli náhodne zaradení do liečenej skupiny a skríženej skupiny. Liečená skupina dostala v priebehu 2 mesiacov 40 jednohodinových terapeutických sedení s podaním HBO. Na druhej strane skrížená skupina bola vyhodnocovaná po jednom mesiaci bez podania HBO a opätovne po ďalšom mesiaci s podávaním HBO na základe rovnakého liečebného protokolu. Vyhodnocujúci lekári zistili, že neurologická funkcia, mozgová aktivita a kvalita života u všetkých liečených pacientov sa po podaní HBO zvýšila. Výsledky tomografických snímok priamo korelovali s klinickými zlepšením a indikovali, že HBO môže viesť k zásadným neurologickým zlepšeniam u pacientov po cievnej mozgovej príhode a to dokonca aj v neskorom chronickom štádiu. Pozorované klinické zlepšenia naznačujú, že neuroplasticita sa dá aktivovať aj dlhý čas po samotnom nástupe poškodenia.