ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
  •  
  •  
  •  

Poškodenie ciev cukrovkou

Angiopatia sa týka akejkoľvek choroby alebo abnormality postihujúcej krvné cievy. Môže sa vyskytnúť v ktorejkoľvek časti tela, ale najčastejšie sa spája s mozgom (cerebrálna angiopatia) a nohami (ochorenie periférnych ciev).

Pri cukrovke vznikajú akútne a chronické komplikácie.

Komplikácie sú spôsobené:

  • poškodením veľkých ciev (diabetická makroangiopatia)
  • poškodením malých ciev a nervov (diabetická mikroangiopatia a neuropatia).

Keď sú postihnuté malé cievy - diabetická mikroangiopatia, dochádza k poškodeniu obličiek, očí alebo nervov. Keď sú postihnuté veľké cievy - diabetická makroangiopatia,  môže to spôsobiť cievnu mozgovú príhodu, srdcový infarkt alebo nedokrvenie – často spomínanú ischémiu dolných končatín. Ak je niektorá časť končatiny nedokrvená vedie to k postupnému odumieraniu jej tkaniva – gangréne na nohe, čo tiež môže mať za následok jej amputáciu – pod ktorou rozumieme chirurgické odňatie kosti v zdravom tkanive alebo inej časti organizmu, alebo oddelenie časti tela v kĺbe. To je však akoby konečným štádiom, ktorému sa dá vhodne zvolenou liečbou predchádzať. Zo skúsenosti, však ľudia prichádzajú k lekárovi v hodine dvanástej, kedy už nie je možné tento stav zvrátiť.

Pri mikroangiopatii dochádza k poškodeniu najmenších ciev, ktoré privádzajú krv do vnútra tkanív, kde tvoria sieť vlasočníc. Ich stena je zhrubnutá a slabá, s čím sa spomalí prietok krvi a často dochádza ku krvácaniam. Tkanivá sú málo prekrvené, vyživované a dochádza k zániku buniek. Vplyv dlhodobo zvýšeného cukru v krvi sa prejavuje predovšetkým v bunkách, kde sa prenos cukru zabezpečuje nezávisle od vplyvu inzulínu. Veľmi citlivé sú bunky sietnice v oku, očná šošovka a obličky. Zvýšená hladina cukru v krvi aktivuje také spracovanie cukru, ktoré poškodzuje bielkoviny, zvyšuje oxidačný stres, priepustnosť ciev, tvorbu látok, ktoré aktivujú zápal, zvyšuje podiel cudzorodej hmoty medzi bunkami, pričom odumierajú niektoré bunky, ktoré tvoria výstelky ciev. Tam, kde telo nemá dosť výživy, tvoria sa malé cievky, ale sú neplnohodnotné a  veľmi ľahko praskajú.

Pri makroangiopatii dochádza k poškodeniu veľkých ciev. Spôsobuje urýchlené kôrnatenie ciev (sklerózou) a zhrubnutie steny po celej jej dĺžke. Pri poškodení veľkých ciev (diabetickej makroangiopatii) ide v podstate o urýchlený proces aterosklerózy veľkých ciev (tzv. kôrnatenie tepien). Cievy sa postupne zužujú a uzatvárajú. Tým vznikajú choroby z nedokrvenia, často počutá diagnóza –ischemická choroba, ku ktorej sa pridá názov orgánu. Najčastejšie je postihnuté srdce, čo sa prejavuje bolesťami v hrudníku (pocitom tlaku na hrudník). Nie vždy sú však bolesti prítomné, zvlášť u diabetikov; stav sa nazýva tiché nedokrvenie – tichá ischémia. Tým sa vysvetľuje, že pacient prekoná infarkt srdcového svalu a ani o tom nevie. Takisto sa môžu postupne zužovať cievy na dolných končatinách a vzniká ischemická choroba dolných končatín. Prejavuje sa tak, že pacient pociťuje bolesti v lýtkach pri rýchlej chôdzi alebo bolesti nôh najmä v noci s úľavou po zložení nôh z postele. Ak má pacient takéto prejavy, mal by to povedať lekárovi. Iným prejavom je zužovanie ciev na krku. Najzávažnejšou komplikáciou je uzavretie ciev. Ak sa to stane na srdcových cievach, ide o infarkt myokardu. Infarkt myokardu je život ohrozujúci stav. U diabetikov je riziko vyššie dva- až štyrikrát v porovnaní s bežnou  populáciou. Na uvedomenie si rizika slúži nasledujúci príklad. U diabetika bez infarktu je rovnaké riziko vzniku infarktu srdcového svalu ako u jeho spolužiaka po infarkte do druhého infarktu. Rozvoj aterosklerózy je u diabetikov oveľa rýchlejší, zmeny sa prejavujú skôr a majú závažnejší priebeh než u nediabetikov. Na Slovensku v roku 2011 bolo 330 tisíc diabetikov, z toho prekonalo 22 tisíc infarkt myokardu, 24 tisíc cievnu mozgovú príhodu, 8 tisíc malo „diabetickú nohu“ a 4 tisíc malo amputovanú dolnú končatinu. Komplikácie vznikajú v mladšom veku, mávajú závažnejší priebeh a majú horšiu prognózu.

HBOT funguje tak, že zvyšuje množstvo kyslíka rozpusteného v krvnej plazme, čo následne zvyšuje množstvo kyslíka dodávaného do tkanív v celom tele. To sa dosiahne vystavením pacientov zvýšenému atmosférickému tlaku vo vnútri hyperbarickej komory. Keď pacient vdychuje 100 % kyslík pri tlakoch vyšších ako je atmosférický tlak (zvyčajne 2,0-2,5-násobok atmosférického tlaku), molekuly kyslíka sa rozpustia do plazmy a prenesú sa do tkanív, ktoré ich potrebujú. To zvyšuje množstvo kyslíka dostupného pre tkanivá, ktoré nedostávajú dostatočné množstvo kyslíka, čo je obzvlášť dôležité pri stavoch, ako je angiopatia, kde je narušený prietok krvi.

Zvýšená dodávka kyslíka má aj ďalšie výhody, ako je zníženie zápalu a podpora rastu nových krvných ciev (angiogenéza). Zápal je bežným znakom angiopatie a jeho zníženie môže pomôcť zmierniť príznaky a zabrániť ďalšiemu poškodeniu krvných ciev. Angiogenéza, na druhej strane, môže pomôcť zlepšiť prietok krvi do postihnutých oblastí vytvorením nových krvných ciev, ktoré obchádzajú poškodené alebo zablokované cievy.

HBOT sa zvyčajne podáva ako séria ošetrení, pričom každé sedenie trvá od 60 do 120 minút. Počet požadovaných ošetrení závisí od závažnosti liečeného stavu, ale typický priebeh liečby môže zahŕňať 20-50 sedení. Liečba je vo všeobecnosti dobre znášaná, s malým počtom vedľajších účinkov. Niektorí pacienti môžu pociťovať bolesť ucha alebo zmeny tlaku, ale tieto sa zvyčajne dajú zvládnuť technikami, ako je zívanie alebo prehĺtanie.

Na záver, hyperbarická liečba je sľubnou terapiou na liečbu angiopatie, stavu, ktorý postihuje mnoho ľudí na celom svete. Zvýšením množstva kyslíka dodávaného do tkanív, znížením zápalu a podporou angiogenézy má HBOT potenciál zlepšiť výsledky a kvalitu života pacientov s týmto stavom.

Aby liečba komplikácií diabetu bola úspešná je potrebná :

  • Úzka spolupráca s odborníkmi ( diabetológ, nefrológ, neurológ, oftamológ, otorinolaryngológ, pedológ).
  • Kompenzácia cukrovky  a súčinnosť pacienta
  • Udržiavanie hladiny cukru – zdravý životný štýl a životspráva