ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
 •  
 •  
 •  

Hyperbarická liečba

Táto metóda sa úspešne využíva pri liečbe rôznych vážnych stavov pacienta, v plastickej a rekonštrukčnej chirurgii, v liečbe popálenín a nehojacich sa rán, pri neurologických ochoreniach, v liečbe autizmu a detskej mozgovej obrny, pri niektorých ochoreniach sluchového orgánu, pri stavoch po mozgovej príhode, pri komplikáciách cukrovky, pri periférnych cievnych ochoreniach, v liečbe rakoviny, pri chronických ochoreniachy a mnohých ďalších chorobných stavov.

Hyperbarická oxygenoterapia prináša pozitívne efekty pre Vaše zdravie: zbavuje únavy a chronickej vyčerpanosti, zlepšuje látkovú výmenu, posilňuje imunitu, telo očistí od toxínov, upokojí nervový systém, zregeneruje mozgové bunky, zlepšuje prekrvenie tkanív a orgánov, spomaľuje proces stárnutia, zbavuje vrások, blahodárne pôsobí na celý organizmus.

AKO LIEČI HYPERBARICKÝ KYSLÍK
PODSTATA HYPERBARICKEJ KOMORY

Počas pobytu pacienta v hyperbarickej komore, pri dýchaní čistého medicinálneho kyslíka, ktorý sa pomaly rozpúšťa v krvnej plazme. Tak ako stúpa tlak v komore, tak stúpa aj množstvo rozpusteného kyslíka v krvnej plazme.

V hyperbarickej komore teda neprenášajú kyslík v tele pacienta len červené krvinky, ale aj krvná plazma. A to je rozdiel medzi dýchaním pri normálnom tlaku a zvýšenom tlaku. Kyslík rozpustený v krvnej plazme sa dostáva až do tekutiny v medzibunečných priestoroch. Takýmto spôsobom môže priamo vstupovať aj do tých buniek v organizme, ktoré za normálnych okolností trpia nedostatkom kyslíka. V hyperbarickej komore môže byť v krvi pacienta až 20 násobne viac kyslíka. Funkcia týchto buniek sa postupne obnoví. Fyziologickým podkladom hyperbarickej oxygenoterapie je zvýšenie frakcie plazmaticky rozpusteného kyslíka.

KYSLÍK SA V KRVI VYSKYTUJE V DVOCH FORMÁCH

 • CHEMICKY VIAZANÝ NA HEMOGLOBÍN
 • FYZIKÁLNE ROZPUSTENÝ V PLAZME

Pri dýchaní vzduchu pri normálnom tlaku t.j. 101 kPa je hemoglobín nasýtený maximálne na 97%Nasýtenie hemoglobínu rastie so vzrastajúcim parciálnym tlakom kyslíka podľa charakteristickej disociačnej krivky. Naproti tomu podiel fyzikálne rozpusteného kyslíka v plazme rastie v závislosti od parciálneho kyslíka lineárne v množstve 0,003 ml/ torr/ 100 ml krvi. Je to koeficient rozpustnosti kyslíka v plazme. 100% - ná saturácia hemoglobínu sa dosiahne pri PaO2 okolo 20 kPa. Akékoľvek ďalšie zvyšovanie tlaku kyslíka už preto nemá vplyv na saturáciu hemoglobínu.

Na druhej strane však pri zvyšovaní tlaku kyslíka sa zvyšuje množstvo kyslíka fyzikálne rozpusteného v plazme. Pri tlaku 202 kPa v hyperbarickej komore sú fyzikálne rozpustené už 4 objemové percentá kyslíka. Pri tlaku 303 kPa je to už 6,6 objemového percenta a teda ku tkanivám je privádzané množstvo kyslíka , ktoré zodpovedá artériovo - venóznemu rozdielu. Je teda teoreticky možné, aby oxygenácia tkanív prebiehala bez prítomnosti hemoglobínu.

MOŽNOSTI LIEČBY
LIEČBA V HYPERBARICKEJ KOMORE

Hyperbarická oxygenoterapia (HBO) je určená pre každého pacienta bez rozdielu veku. Liečba kyslíkom v pretlaku je účinná liečebná a rehabilitačná metóda. Liečime novorodencov, ktorých matka v komore kojí a náš najstarší pacient mal 91 rokov. Liečime aj detských pacientov s DMO.

HBO prináša pozitívne efekty pre Vaše zdravie: zbavuje únavy, zlepšuje látkovú výmenu, posilňuje imunitu, telo očistí od toxínov, upokojí nervový systém, zregeneruje mozgové bunky.

HBO LIEČBA
PRE KOHO JE VHODNÁ

 • pre pacientov s chronickými stavmi
 • pre pracovne vyťažených ľudí
 • pre pacientov s vážnymi stavmi
 • pre pacientov s nehojacimi sa ranami
 • pre pacientov s neurologickými ochoreniami
 • pre pacientov s cievnymi ochoreniami
 • pre športovcov
 • pre pacientov po mozgovej príhode
 • pre pacientov po úraze mozgu
 • pre pacientov s cukrovkou
 • pre pacientov s DMO
 • pre mamičky s detmi

KYSLÍKOVA TERAPIA

 • regeneruje mozgové bunky
 • pôsobí proti bolesti hlavy a migréne
 • upokojuje nervový systém
 • zbavuje únavy
 • okysličuje kĺby
 • preventívne chráni pred vznikom cievnej mozgovej príhody
 • zlepšuje fyzickú a psychickú výkonnosť
 • priaznivo pôsobí pri poruchách spánku, bolestiach hlavy a únave
 • pôsobí preventívne proti civilizačným chorobám
 • priaznivo ovplyvňuje liečbu chronických ochorení
 • posilňuje genetické informácie
 • zlepšuje zrak
 • spomaľuje stárnutie na bunkovej úrovni

HYPERBARICKÁ OXYGENOTERAPIA
A JEJ VÝHODY

 • POSILŇUJE IMUNITU
 • ZLEPŠUJE LÁTKOVÚ VÝMENU, ZRÝCHĽUJE METABOLIZMUS A SPAĽUJE TUKY
 • ZBAVUJE TELO TOXÍNOV
 • URÝCHĽUJE REGENERÁCIU SÍL PO PREKONANÍ CHOROBY
 • SPOMAĽUJE PROCES STÁRNUTIA
 • ZLEPŠUJE KONGNITÍVNE FUNKCIE (MYSLENIE, VNÍMANIE, PAMÄŤ)
 • ZLEPŠUJE TELESNÚ KONDÍCIU
 • POSILŇUJE ORGANIZMUS, VITALITU A ZBAVUJE ÚNAVY
 • ZLEPŠUJE LIEČBU CHRONICKÝCH OCHORENÍ
 • JE PREVENCIOU RAKOVINY
 • MÁ SILNÉ ANTIBAKTERIÁLNE A PROTIZÁPALOVÉ ÚČINKY