Hyperbarické centrum
Jednolôžková hyperbarická komora v Prešove.
Viac ako 20 rokov skúseností.
Viac info o centre hyperbarickej oxygenoterapie

Čo lieči hyperbarický kyslík

Centrum hyperbarickej oxygenoterapie - Prešov


Hyperbarickej oxygenoterapii je v posledných rokoch vo svete venovaná veľká pozornosť. Jej použitie je často indikované vtedy, keď už ostatné terapeutické metódy zlyhali. Hyperbarická oxygenoterapia je liečebná metóda, ktorá často prekvapivo rýchlo zlepší vážny zdravotný stav pacientov. Hyperbarickú oxygenoterapiu, môže absolvovať každý pacient bez rozdielu veku. Liečba kyslíkom v pretlaku je účinná liečebná a rehabilitačná metóda. Liečime novorodencov a liečbu môžu absolvovať aj deti.

Táto metóda sa úspešne využíva pri liečbe rôznych vážnych stavov pacienta, v plastickej a rekonštrukčnej chirurgii, v liečbe popálenín a nehojacich sa rán, pri neurologických ochoreniach, v liečbe autizmu a detskej mozgovej obrny, pri niektorých ochoreniach sluchového orgánu, pri stavoch po mozgovej príhode, pri komplikáciách cukrovky, pri periférnych cievnych ochoreniach, v liečbe rakoviny, pri chronických ochoreniachy a mnohých ďalších chorobných stavov.

Hyperbarická oxygenoterapia prináša pozitívne efekty pre Vaše zdravie: zbavuje únavy a chronickej vyčerpanosti, zlepšuje látkovú výmenu, posilňuje imunitu, telo očistí od toxínov, upokojí nervový systém, zregeneruje mozgové bunky, zlepšuje prekrvenie tkanív a orgánov, spomaľuje proces stárnutia, zbavuje vrások, blahodárne pôsobí na celý organizmus.

Diabetická noha
Diabetická noha

Jednou z najzávažnejších komplikácií cukrovky je tzv. diabetická noha.

Úrazy mozgu, traumatický úraz mozgu
Úrazy mozgu

Poškodenie mozgu môžeme obrazne prirovnať k výbuchu atómovej bomby.

Detská mozgová obrna
Detská mozgová obrna

Hyperbarická oxygenoterapia pomáha zmierniť dôsledky detskej mozgovej obrny.

Neurodegeneratívne ochorenia, Alzheimerova choroba, Parkinsonova choroba, Skleroza multiplex
Neurodegeneratívne ochorenia

Alzheimerova choroba, Parkinsonova choroba a Skleróza multiplex.

Únavový syndróm, anti ageing
Únavový syndróm, anti ageing

Veľa ľudí dnes pracuje s maximálnym zaťažením, hlavne psychickým.

Pooperačné hojenie rán
Pooperačné hojenie rán

Každá operačná rana predstavuje ložisko s nízkym zásobením krvou a kyslíkom.

Uzáver centrálnej artérie sietnice oka
Poškodenie zraku

Závažným ochorením oka je náhly uzáver centrálnej artérie. Pacient veľmi rýchlo stratí zrak najčastejšie na jednom oku.

Protizápalový efekt
Protizápalový efekt

Hyperbarická oxygenoteparia zmierňuje zápalové procesy v celom tele. Podporuje protizápalovú činnosť.

Cievna mozgova prihoda
Cievna mozgova príhoda

Hyperbarická oxygenoterapia pomáha pri prevencii ako aj liečbe stavov po cievnej mozgovej príhode.

Autizmus
Autizmus

Priaznivý účinok pre pacientov s autizmom má liečba pomocou hyperbarickej oxygenoterapie.

Poškodenie sluchu
Poškodenie sluchu

Závažným ochorením sluchu je jeho náhla strata.

Kmenove bunky
Kmeňové bunky

Slúžia ako primárny nástroj systému pre obnovu a regeneráciu organizmu, potláčajú chorobné procesy.

Otrava plynom a dekompresná choroba potápačov
Otrava plynom

Otrava oxydom uhoľnatým je absolútnou indikáciou na liečbu v kyslíkovej komore.

Rakovina
Rakovina

Hyperbarická oxygenoterapia má priaznivý vplyv u pacientov s rakovinou.

Hyperbarická komora

Centrum hyperbarickej oxygenoterapie - Prešov

Hyperbarická oxygenoterapia (HBO) je vykonávaná v jednolôžkovej hyperbarickej komore plnenej kyslíkom. Hyperbarická komora alebo pretlaková komora je tlaková nádoba prispôsobená na pobyt jednej osoby za podmienok zvýšeného tlaku kyslíka. Hyperbarická komora sa skladá z dvoch priehľadných akrylátových valcov dĺžky 220 cm, cez ktoré je možné pacienta pozorovať a pomocou komunikačného systému s ním komunikovať. Pacient sa vsúva do komory spolu s lôžkom, na ktorom je umiestnený. Na osobitnom paneli je klimatizačná jednotka s monitorovacím zariadením. Hyperbarická komora umožňuje pohlcovanie oxidu uhličitého, úpravu teploty a vlhkosti.

V hyperbarickej komore je možné podávať infúzie, merať krvný tlak, vykonávať umelú ventiláciu pľúc, monitorovať EKG a tepovú frekvenciu a tiež merať teplotu pacienta. Zariadenie komory umožňuje kontrolované zvyšovanie, udržiavanie a znižovanie tlaku vo vnútri nádoby. V prípade potreby je možné vykonať rýchlu dekompresiu za 20 sekúnd.

Hyperbarická komora spĺňa všetky kritéria modernej terapie.
Centrum hyperbarickej oxygenoterapie Prešov

Čo lieči - diagnózy

Indikácie


Hyperbarická oxygenoterapia (HBO) je účinná liečebná a rehabilitačná metóda založená na vdychovaní čistého medicinálneho kyslíka pri zvýšenom tlaku. Vďaka zvýšenému tlaku vzduchu v hyperbarickej komore sa kyslík dostane všade tam, kde ho Vaše telo potrebuje až ku chorým alebo poškodeným tkanivám, do ktorých už kyslík prostredníctvom svojich prirodzených nosičov – červených krviniek v potrebnom množstve preniknúť nemôže. Poškodené tkanivá príjmu ďaleko viac kyslíka, preto dochádza k obnove poškodených tkanív a k zlepšeniu funkcií poškodených či nefunkčných orgánov v tele pacienta a výsledkom účinnej liečby je zlepšenie celkového Vášho zdravotného stavu.Hyperbarická oxygenoterapia

účinná pri prevencii a liečbe stavov


 • Diabetická noha
 • Diabetické rany a defekty
 • Ischemické choroby dolných končatín
 • Ťažké bakteriálne infekcie mäkkých tkanív
 • Autizmus a poruchy učenia
 • Stavy po invazívnych cievnych výkonoch
 • Stavy po cievnych príhodách mozgu
 • Poškodenie mozgu pri nedostatku kyslíka
 • Poškodenie mozgu po úraze
 • Popáleniny
 • Detská mozgová obrna - DMO
 • Plynová embólia
 • Otravy oxydom uhoľnatým a dymom
 • Demencie
 • Skleróza multiplex
 • Parkinsonova choroba
 • Alzheimerova choroba
 • Neuroblastóm
 • Chronické stavy
 • Cukrovka
 • Osteomyelitída
 • Náhly vznik hluchoty
 • Dekompresná choroba
 • Poškodenie zraku
 • Defekty po rádioterapii
 • Uzáver centrálnej artérie sietnice
 • Traumatický úraz mozgu (TBI)
 • Únavový syndróm, anti ageing
 • Rakovina
 • Stres, depresia, únava, psychická a fyzická záťaž organizmu
 • Znížená imunita
 • Stavy po prekonaní choroby
 • Stavy počas akútneho štádia
 • Neurologické a cievne ochorenia
 • Ochorenia centrálnej nervovej sústavy
 • Nehojace sa rany
 • Stavy chronického vyčerpania

Ako lieči hyperbarický kyslík

Podstata hyperbarickej komory


Počas pobytu pacienta v hyperbarickej komore, pri dýchaní čistého medicinálneho kyslíka, ktorý sa pomaly rozpúšťa v krvnej plazme. Tak ako stúpa tlak v komore, tak stúpa aj množstvo rozpusteného kyslíka v krvnej plazme.

V hyperbarickej komore teda neprenášajú kyslík v tele pacienta len červené krvinky, ale aj krvná plazma. A to je rozdiel medzi dýchaním pri normálnom tlaku a zvýšenom tlaku. Kyslík rozpustený v krvnej plazme sa dostáva až do tekutiny v medzibunečných priestoroch. Takýmto spôsobom môže priamo vstupovať aj do tých buniek v organizme, ktoré za normálnych okolností trpia nedostatkom kyslíka. V hyperbarickej komore môže byť v krvi pacienta až 20 násobne viac kyslíka. Funkcia týchto buniek sa postupne obnoví. Fyziologickým podkladom hyperbarickej oxygenoterapie je zvýšenie frakcie plazmaticky rozpusteného kyslíka.


Kyslík sa v krvi vyskytuje v dvoch formách
 • chemicky viazaný na hemoglobín
 • fyzikálne rozpustený v plazme

Hyperbarický kyslík

Pri dýchaní vzduchu pri normálnom tlaku t.j. 101 kPa je hemoglobín nasýtený maximálne na 97%. Nasýtenie hemoglobínu rastie so vzrastajúcim parciálnym tlakom kyslíka podľa charakteristickej disociačnej krivky. Naproti tomu podiel fyzikálne rozpusteného kyslíka v plazme rastie v závislosti od parciálneho kyslíka lineárne v množstve 0,003 ml/ torr/ 100 ml krvi. Je to koeficient rozpustnosti kyslíka v plazme. 100% - ná saturácia hemoglobínu sa dosiahne pri PaO2 okolo 20 kPa. Akékoľvek ďalšie zvyšovanie tlaku kyslíka už preto nemá vplyv na saturáciu hemoglobínu.


Na druhej strane však pri zvyšovaní tlaku kyslíka sa zvyšuje množstvo kyslíka fyzikálne rozpusteného v plazme. Pri tlaku 202 kPa v hyperbarickej komore sú fyzikálne rozpustené už 4 objemové percentá kyslíka. Pri tlaku 303 kPa je to už 6,6 objemového percenta a teda ku tkanivám je privádzané množstvo kyslíka , ktoré zodpovedá artériovo - venóznemu rozdielu. Je teda teoreticky možné, aby oxygenácia tkanív prebiehala bez prítomnosti hemoglobínu.

Možnosti liečby

Liečba v hyperbarickej komore


Hyperbarická oxygenoterapia (HBO) je určená pre každého pacienta bez rozdielu veku. Liečba kyslíkom v pretlaku je účinná liečebná a rehabilitačná metóda. Liečime novorodencov, ktorých matka v komore kojí a náš najstarší pacient mal 91 rokov. Liečime aj detských pacientov s DMO.
HBO prináša pozitívne efekty pre Vaše zdravie: zbavuje únavy, zlepšuje látkovú výmenu, posilňuje imunitu, telo očistí od toxínov, upokojí nervový systém, zregeneruje mozgové bunky.

HBO liečba

pre koho je vhodná
 • pre pacientov s chronickými stavmi

 • pre pracovne vyťažených ľudí

 • pre pacientov s vážnymi stavmi

 • pre pacientov s nehojacimi sa ranami

 • pre pacientov s neurologickými ochoreniami

 • pre pacientov s cievnymi ochoreniami

 • pre športovcov

 • pre pacientov po mozgovej príhode

 • pre pacientov po úraze mozgu

 • pre pacientov s cukrovkou

 • pre pacientov s DMO

 • pre mamičky s detmi


Kyslíkova terapia
 • regeneruje mozgové bunky

 • pôsobí proti bolesti hlavy a migréne

 • upokojuje nervový systém

 • zbavuje únavy

 • okysličuje kĺby

 • preventívne chráni pred vznikom cievnej mozgovej príhody

 • zlepšuje fyzickú a psychickú výkonnosť

 • priaznivo pôsobí pri poruchách spánku, bolestiach hlavy a únave

 • pôsobí preventívne proti civilizačným chorobám

 • priaznivo ovplyvňuje liečbu chronických ochorení

 • posilňuje genetické informácie

 • zlepšuje zrak

 • spomaľuje stárnutie na bunkovej úrovni


Hyperbarická oxygenoterapia

a jej výhody
 • posilňuje imunitu
 • zlepšuje látkovú výmenu, zrýchľuje metabolizmus a spaľuje tuky
 • zbavuje telo toxínov
 • urýchľuje regeneráciu síl po prekonaní choroby
 • spomaľuje proces stárnutia
 • zlepšuje kongnitívne funkcie (myslenie, vnímanie, pamäť)
 • zlepšuje telesnú kondíciu
 • posilňuje organizmus, vitalitu a zbavuje únavy
 • zlepšuje liečbu chronických ochorení
 • je prevenciou rakoviny
 • má silné antibakteriálne a protizápalové účinky

O nás

MUDr. Ján Švehlík, anesteziológ a špecialista pre intenzívnu medicínu sa venuje kyslíkovej liečbe už viac ako 20 rokov. Posledných 20 rokov riadi niekoľko kyslíkových komôr na Slovensku.


MUDr. Ján Švehlík Centrum hyperbarickej oxygenoterapie Prešov

MUDr. Ján Švehlík za roky pôsobenia v odbore čerpal skúsenosti na mnohých medzinárodných konferenciách zameraných na liečbu pretlakovým kyslíkom, krátko pôsobil v centre HBO na Floride. Je členom Slovenskej Spoločnosti anestéziológie a Intenzívnej medicíny.
MUDr. Ján Švehlík s Dr.Neubauerom na sympóziu na Floride
MUDr. Ján Švehlík s Dr.Neubauerom na sympóziu na Floride, USA, 2004.

MUDr. Ján Švehlík s Dr.Harchom, Denver 2018
MUDr. Ján Švehlík s Dr.Harchom, Denver, 2018.

MUDr. Ján Švehlík a PROF. MATHIEU LILLE, 2016
MUDR. JÁN ŠVEHLÍK A PROF. MATHIEU LILLE, 2016.

MUDr. Ján Švehlík a PROF. SHAI EFRATI, IZRAEL, 2004
MUDR. JÁN ŠVEHLÍK A PROF. SHAI EFRATI, IZRAEL, 2019.

História hyperbarickej oxygenoterapie • MUDr. Ján Švehlík

  1974

  Začiatky hyperbarickej komory

  Prvá pacientka, ktorú MUDr. Švehlík liečil pomocou hyperbarickej oxygenoterapie v OAIM v Univerzitnej nemocnici v Košiciach.

 • Hyperbarická komora v Košiciach

  2007-2021

  Centrum hyperbarickej oxygenoterapie
  Prešov

  Jednolôžková hyperbarická komora v Prešove.

Centrum hyperbarickej oxygenoterapie

Prešov

Kyslíkové komory sú umiestnené v novozriadených priestoroch v Prešove. Spĺňajú tie najnáročnejšie kritériá pre profesionálnu liečbu, hygienu, estetické a kultúrne prostredie.

Spoločne s MUDr. Jánom Švehlíkom spolupracuje stabilne už niekoľko rokov aj kvalifikovaný zdravotnícky personál.

Centrum hyperbarickej oxygenoterapie, Prešov
Centrum hyperbarickej oxygenoterapie, Prešov Centrum hyperbarickej oxygenoterapie, Prešov Centrum hyperbarickej oxygenoterapie, Prešov


Z histórie praxe

Reakcie pacientov

Reakcie pacientov na hyperbarickú komoru Reakcie pacientov na hyperbarickú komoru Reakcie pacientov na hyperbarickú komoru


Články z novín

Na Anesteziologicko - resuscitačné oddelenie FNLP v Košiciach priviezli 28.10.1995 z VSŽ dve pacientky s ťažkou otravou oxidom uhoľnatým. Podľa slov primára MUDr. Jána Švehlíka " jedna pacientka je už mimo nebezpečenstva, o život druhej ešte bojujeme. Pacientka má ťažko poškodené pľúca a pretože nie je schopná sama dýchať, je napojená na prístroj, ktorý jej zabezpečuje umelú pľúcnu ventiláciu".


PRAVDA | 16.05.2005

Na Slovensku, konkrétne v Košiciach, jestvujú aj pretlakové kyslíkové komory. Vykonáva sa v nich tzv. hyperbarická oxygenoterapia, čo je liečebná metóda, ktorá posilňuje prirodzené procesy hojenia v organizme pomocou dýchania 100-percentného kyslíka pri zvýšenom tlaku v špeciálne upravenej komore. „Hladina kyslíka v krvi pacienta sa niekoľkonásobne zvýši nad normálnu hodnotu, čo zohráva významnú úlohu pri vyrovnaní sa pacienta s infekciou, poranením alebo celkovým ochorením,“ hovorí MUDr. Ján Švehlík z Centra hyperbarickej oxygenoterapie v Košiciach.


KORZÁR | 11.07.2002

"Kedysi boli v Košiciach tri hyperbarické komory, ale postupne boli všetky tri vyradené z prevádzky. My sme pred troma romi kúpili starší prístroj, previedli generálnu opravu a následne získali potrebné certifikáty. Od decembra 2000 je hyperická komora v prevádzke a je plne k dispozícii pacientom s rozličnými diagnózami. Slúži totiž nielen na detoxikáciu pri otravách plynom, ale celú paletu ďalších problémov súvisiacich s nedostatočným okysličením tkanív. Napríklad nehojacich sa ranách, takzvaných diabetických nohách, vredoch predkolenia, preležaninách, úrazoch mozgu či náhlych cievnych príhodách. Má skutočne široké využitie, napriek tomu jej kapacita nie je plne vyťažená. Preto si myslím, že je treba zvážiť, do čoho investovať v situácii, v akej sa naše zdravotníctvo nachádza," týmito slovami zaragoval na článok uverejnený v našich novinách MUDr. Švehlík.


Saška sa už lieči | 10. 6 2014

Saškin stav sa zlepšil, (už prijíma stravu, nemá tracheostomicku trubicu, ani zavedenú výživu do hlavnej žily), bolo možné začať s liečbou aj na Slovensku. Saška v pondelok 9.6.2014 nastúpila na liečenie do Zdravotníckeho zariadenia Dr. Švehlíka, kde podstupuje liečbu v hyperbarickej komore. Po konzultáciách bolo odporučených 100 procedúr. Sme iba na začiatku, no všetci veríme, že liečba pomôže. Saške sa poskytujú 90 minútové procedúry v pretlakovej kyslíkovej komore.


Michael Jackson to vedel: kyslík zastaví starnutie | 19.11.2020

Izraelskí vedci dokázali „vrátiť čas“ v dvoch kľúčových stavebných prvkoch tela, o ktorých sa predpokladá, že sú zodpovedné za stratu životnej energie a zhoršené zdravie, prichádzajúce s pribúdajúcimi rokmi. Tým zázrakom je kyslík, ktorý je vo vzduchu všade okolo nás.

Cenník výkonovNaše zdravotnícke zariadene má zmlúvy uzatvorené so zdravotnými poisťovňami Dôvera, Všeobecnou zdravotnou poisťovňou a Union zdravotnou poisťovňou. Na základe podanej žiadosti a súhlasu revízneho lekára zdravotnej poisťovne môže pacient absolvovať liečbu. Každá poisťovňa má určené ochorenia, ktorých liečbu v kyslíkovej komore prepláca. Pacient však môže podstúpiť liečbu aj na vlastnú žiadosť.

Kontakt


Pracovisko Prešov


Moyzesova 29

080 11 PrešovTel./ Fax: +421 51 775 77 12

Mobil: +421 905 611 758


E-mail: svehlik@dodo.skKonzultácie bezplatne !


Hyperbaricke Centrum